Ordinær Generalforsamling 2

Ingen spørsmål mottatt innen fristen

Styret har ikke mottatt noen spørsmål fra andelseierne til årets årsberetning, regnskap eller budsjett innen fristen som var 24.05.20 kl 18.00.

Den digitale gjennomføringen og votering av sakene som er oppe til behandling åpnes derfor i morgen kl. 18.00 og vil være åpen frem til 03.juni kl 18.00.

Med vennlig hilsen styret

You may also like...