Det er ikke tillatt med fastmonterte antenner eller paraboler på balkongene. Antennen skal ellers ikke være til sjenanse for naboer og evt. ytre miljø. Beboer står selv ansvarlig dersom fuktskade oppstår ved at verandavinduene står åpne.

Husk å kontrollere brannslukker og bytte batteri i røykvarsler jevnlig (minst årlig). Beboerne har selv ansvaret for sikkerhet og vedlikehold i sin egen leilighet og plikter og sjekke sitt apparat når borettslaget organiserer dette. Brannslukningsapparat følger leiligheten ved salg.

Ved oppussing av bad skal styret kontaktes. Alt arbeide skal gjøres av fagfolk med fagbrev og våtromssertifikat. Ved bytte av sluk skal rørleggerfirma med kjennskap til Proline sitt «rør i rør» system benyttes, kontakt Proline på telefon: 815 00 898 før arbeidet går i gang. Bytte av sluk dekkes med inntil kr. 8000,- mot fremleggelse av kvittering og godkjent dokumentasjon fra håndtverker, samt ferdigattest.

Man må søke styret for å få lov til å ha hund.
Husk at det er båndtvang på borettslagets område.

Les mer her.

Styret erfarer at beboerne henvender seg til styret i situasjoner, der beboerne selv kan ta opp problemet med sine naboer. Vi ber dere vennligst etterstrebe å løse situasjonen, før styret kobles inn i saken. Det viser seg at saker som sendes til styret for behandling, ofte dreier seg om engangstilfeller. Dersom personlig kontakt ikke fører frem, ta gjerne skriftlig kontakt med styret, med en henvendelse av hvilke tiltak dere selv har foretatt. Borettslaget har bomiljøvakthold fra Securitas. De kan kontaktes hele døgnet. Tlf: 22 97 10 70.

Beboerne må sørge for at postkasse, ringetablå og inngangsdør har navneskilt. Ringetablå fåes fra vaktmester (se «Skjemaer») og navneskilt til postkasse kan kjøpes på posten.no.

Systemnøkkel til oppangsdører kan kun bestilles ved skriftlig henvendelse til styret.
Tagger til oppgangsdører kan kjøpes for 200,- kr pr stk. og har samme salgstider som vaskekortene.

Piratkopierte nøkler fører til stor slitasje på låsekassene og fører til store merkostnader for laget. Dette er derfor ikke tillatt.

Nøkler og låsekasser til egen leilighetsdør, bod i egen etasje samt postkasse er andelseiers ansvar og kostes i sin helhet av andelseier.

Trenger du å låne nøkkelen til bommen foran Rødtvetveien 69/71, kontakt vaktmesteren hverdager mellom 08.00 og 15.30.

Garasjeansvarlig: Frank Synnestvedt Tlf: 90 15 09 98

Spørsmål vedrørende parkeringsplasser (ikke garasje) rettes til styrets telefon i telefontiden eller per mail/post.

For å sette seg på ventelister benytt skjemaene på websiden. Dersom du er usikker på om du er på venteliste, ta gjerne kontakt.
Priser:

 • Parkeringsplass: 150kr pr. mnd. (fra 1. Juli 2019)
 • Garasjeplass: 250kr pr mnd + innskudd

Parkeringsbestemmelser for parkering- og garasjeplassene:

 • Man må være andelseier for å ha rett på parkerings- eller garasjeplass.
 • Man plikter å gi beskjed ved endring av telefonnummer eller registreringsnummer.
 • Hver andel kan kun disponere en parkerings- eller garasjeplass. Garasje og parkeringsplass tildeles etter venteliste.
 • Andelseier må ha bil for å kunne disponere en parkerings- eller garasjeplass.
 • Andelseier plikter å parkere med fronten mot oppgangen. Grunnen er eksosen.
 • Det er ikke lov til å utføre større reparasjoner på parkeringsplassen.
 • Det er ikke tillatt å hensette biler på parkerings- eller garasjeplassen uten registreringsnummer eller som ikke er i kjørbar tilstand.
 • Motorvarmerne eller strømmen fra garasjen skal ikke brukes til EL-bil.
 • Fremleie av parkeringsplass er ikke tillatt.
 • Oppsigelsestid er 1 måned fra 1. i hver måned. Dette skal skje skriftlig til styrets epost.

Plassering av slikt utstyr er regulert i husordensreglene og er som følger: Gårdsrom, vestibyler, trappeoppganger og felles kjellerrom, må ikke forurenses eller belemres med uvedkommende gjenstander. Som kasser, barnevogner, sykler eller andre sportsgjenstander. Barnevogner, sykler og sportsgjenstander henvises til spesielle rom herfor i kjelleren. Styret oppfordrer samtlige beboere til å følge gjeldende husordensregler og brannforskrifter.

Det er røykeforbud i fellesarealene. Dette gjelder også i vaskeriene, trappeoppganger og heiser. Sneiper må ikke kastes ut av vinduer eller balkong. Husk å ta hensyn til naboer.

Vi har styremøte den første tirsdagen i måneden fra kl 18.00. Møtene holdes i vårt lokale i kjelleren i Rødtvetveien 67. Ønsker beboere kontakt med styret, kan brev legges i styrets postkasse i Rødtvetveien 67, eller sendes pr. e-post til bakkelyborettslag@outlook.com Vi har også fax: 22 25 61 45. Saker som skal behandles på styremøte, må leveres senest 10 dager før møtedag. Husk å merke brevet med ditt navn, adresse, etg., og telefonnummer.

Det skal være STILLE alle dager mellom klokken 23.00 – 06.00.

Banking og boring er kun tillat mellom:
08.00 – 21.00 Mandag – Fredag
08.00 – 16.00 Lørdag

Søndag og alle andre helligdager er dette IKKE tillatt.

 • Det skal ikke bli plassert søppel eller møbler utenfor conteinere, i oppgangene eller i kjellergangene. Oppdages dette vil dette bli ansett som ett brudd på husordensreglene og bøtelegges med 700 kr, samt varsel om brudd på husordensreglene og andelseiers forpliktelser til laget.
 • Elektriske artikler skal ikke kastes i containerne men leveres tilbake til et mottak eller leveres gratis til El-forhandler.
 • Søppel som ikke får plass i vanlig søppelpose skal leveres på en gjennbruksstasjon som for eksempel Haraldrud gjenbruksstasjon. Dette er gratis for privatpersoner, men dyrt for borettslaget.

Søppelhensetting av søppel og møbler på borettslagets område gir store merkostnader for borettslaget, vennligst hjelp oss å bekjemp dette og meld fra til styret hvis du ser slik atferd blant andre andelseiere.

Det er Renholdseksperten som utfører renholdet i borettslaget. All vasking foregår på torsdager. Husk å ta inn dørmatter når det vaskes hos deg. Ved manglende eller lite tilfredsstillende renhold kontakt styret skriftlig, vi oppfordrer til  å sende bilder ved manglende vasking.

Niklas Holten Østborg, tlf: 924 62 012. Mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30.
For henvendelser utenom dette tidsrom, send SMS med problem, og oppgi navn og adresse.

Ved henvendelser i helger og etter kl. 18.00 på hverdager, ber vi beboerne ringe styretelefon (93 22 75 09), eventuelt andre styremedlemmer, for saker som ikke kan avvente til ordinær arbeidstid.

Hvis du ikke får svar, send en SMS med problem, navn og adresse.

Vaskerienes åpningstider:
08.00 – 21.00 Mandag – Fredag
08.00 – 16.00 Lørdag

Søndag og alle helligdager STENGT

Vi ber hjemmeværende beboere om å benytte seg av de to første vasketurene, 08.00 til 12.00 eller 12.00 til 16.00, mandag til fredag. Den siste vasketuren 16.00 til 21.00 og lørdager er forbeholdt de som er i arbeid. OBS! Ved feil eller mangler på maskinene, kontakt vaktmester snarest på tlf: 924 62 012.

Salgstider for vaskekort informeres om på egne oppslag i vaskeriene.

Ytterdører og kjellerdører skal til enhver tid holdes låst. Dette for å unngå uvedkommende i oppgangen. Vinduene i oppgangene i høyblokka må låses etter lufting

Dette  skal medfølge leiligheten ved salg:

 • Brannslukningsapparat
 • Brannvarslere
 • Canal Digital dekoder, fjernkontroll og modem
 • Fastmonterte persienner, rullgardinger og gardinstenger
 • Nøkkel til
  • Radiator
  • Vinduer på balkong
  • Etasjebod og kjellerbod
  • Postkasse
  • Vaskekloss
  • Sikringsskap
Kontakt oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.