Hundehold i borettslaget

I den hensikt å forsøke å bevare et godt bomiljø, samtidig med at en ønsker å sikre barna forsvarlige leke- og utfoldelsesmuligheter på borettslagets område, anses det nødvendig å ha hundeholdet i ordnede forhold.

Regler for hundehold i Bakkely Borettslag kan du lese om her.

You may also like...