Ordinær Generalforsamling 2020

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING – UTEN FYSISK MØTE

For å redusere risiko for smitte av koronavirus, har styret besluttet at årets generalforsamling skal avholdes elektronisk slik Regjerningen nå har åpnet for. Vedlagt følger innkalling, saksliste og årsberetning/saksvedlegg.

Spørsmål/innspill før møtet

Spørsmål om budsjett, årsberetning og gjennomføring av generalforsamling sendes til styrets e-post med emnet «Generalforsamling 2020» innen 24.05.2020 kl. 18:00.

Svar på spørsmål som er innsendt innen fristen vil bli lagt ut i samlet form på våre hjemmesider senest 12 timer før det åpnes for votering.

Votering

Voteringsskjema for alle årsmøtesakene legges ut på borettslagets hjemmesider 25. mai etter at fristen for spørsmål/innspill er utløpt. Voteringsskjema kan fylles ut på PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon. Det er også mulig å legge skjema i undertegnet stand i styrets postkasse i samme periode.

Voteringsskjema vil være tilgjengelig fra 26. mai kl. 18:00 til 3. juni kl.18:00.

Det er viktig å lese gjennom årsberetning og øvrige sakspapirer før du gjennomfører elektronisk votering.

Forhåndsstemmer/Fullmakter

Gitt at man nå har flere dager på å gjennomføre votering elektronisk, er det nå ikke åpnet for forhåndsstemmer eller delegering av fullmakter.

Digital versjon av innkalling

Alle beboere har nå fått utdelt innkalling til årets generalforsamling i papirform. Denne innkallingen kan du laste ned i digital form HER.

You may also like...