Aprilnytt fra Styret

APRILNYTT FRA STYRET  

 

UTVIDET LÅN TIL VINDUER

På grunn av den store etterspørselen på nye vinduer utvider vi låneopptaket med 1.5 MKR – totalt 6.5. Utskifting av vinduer er nødvendig vedlikehold av eiendommen og det har vært et stort behov for oppgradering. Origo Bygg AS regner med å være ferdig med den siste runden i mai. Når dette prosjektet er sluttført vil vi se på behovet for å utbedre balkongvinduer og balkongdører.

 

ØKTE FELLESUTGIFTER

Bakkely har ikke endret sine fellesutgifter siden de ble satt ned fra 1/1 2017. Det er et økende behov for å ha penger til nødvendig vedlikehold og drift i årene som kommer. Styret har derfor vedtatt en økning av fellesutgiftene på 7 % gjeldende fra 01.07.21. Styret anbefaler at borettslaget heretter øker fellesutgiftene årlig i tråd med generell prisvekst.

 

RYDDEDUGNAD MED KONTAINER:

Vi bestiller kontainere og har satt av 3. juni til dugnad. Nærmere info kommer. Se ellers egne oppslag om sykler.

 

ENØK-RAPPORT

Bakkely har fått innvilget støtte fra Enova til utarbeidelse av ny tilstandsrapport for energisparing. Ingeniørfirmaet SIHH siv.ing. Haga og Haugseth har fått oppdraget med å lage rapporten. Styret har bedt om tydelige føringer på hva vi bør prioritere i en tiltaksplan, men lys i fellesområder, isolasjon av yttervegger, utskifting av dører/ vinduer vil bli med i vurderingen.

 

GENERALFORSAMLING

Avholdes på tilsvarende elektronisk måte som i fjor på grunn av korona. Datoen i for årsmøtet vil flyttes fra varslet dato 05.05.21 til 25.05.21 og innkalling vil komme 8-20 dager i forkant av dette. Det vil være mulig å stille spørsmål til styret om budsjett/ regnskap og årsrapport når denne foreligger. Svarene blir delt med alle før selve avstemningen. Følg med for nærmere informasjon.

 

UTEOMRÅDENE

Vaktmestrene har merket opp egne parkeringsplasser for MC og er i fullsving med vårpussen, med fjerning av grus og skitt😊

 

 

Vennlig hilsen Styret

16.04.21

 

You may also like...