Februarnytt fra styret

Generalforsamling: Styret og forretningsfører planlegger generalforsamling (digital og/ eller fysisk) og har satt foreløpig dato til 25. mai. Nærmere oppslag kommer. Viktigst nå: Frist for innsending av forslag til saker (med konkret innstilling til votering) er 15. mars

Nabonettverk Rødtvet – høringsuttalelse: Bakkely er tilsluttet en samarbeidsgruppe med Rødtvet brl, Mellomgården brl, Sandås vel og enkeltstående beboere i området. Gruppa er i disse dager i ferd med å sende en høringsuttalelse til Oslo kommune i forbindelse med byggesaker og planer for utbygging av området rundt Rødtvet t-banestasjon. Kort fortalt er vårt viktigste budskap at vi må ha en god/ bedre trafikkavvikling av og på RV4 og ny boligbygging må være med småhus/ store leiligheter – ikke flere høyblokker med små leiligheter. Det har vi mye av i området allerede.

🔨Vinduer: denne uka settes det sluttstrek for innmeldte vinduer, Origo og vaktmester tar en runde utvendig for å se etter opplagte etterslengere, men de som ikke har meldt inn til nå må belage seg på at det blir en stund til neste gang.

💨Ventilasjonsrens: husk å melde inn utbedring av avvik til styret, gjerne med bilde/ kvittering på utført arbeid om du har det. Frist er satt til 1. mars. Ta kontakt med Aktiv eller styret dersom du lurer på noe, så skal vi prøve å hjelpe.

👕Salg av vaskekort: vi fortsetter med VIPPS-løsning framover, det fungerer ganske godt. Husk å levere kort godt merket med navn, adresse og telefonnummer i postkassa til styret på de oppsatte salgsdagene (som henger på oppslag i kjellerne)

 

Vennlig hilsen styret

You may also like...