Isekk og avfallshåndtering

Ved bruk av Isekk eller andre avfallsløsninger minner styret om at disse plasseres minst 5 meter fra husvegg og at de hentes så snart disse er fulle. Se oppslag fra Oslo Brann og redningsetat.

You may also like...