Isekk og avfallshåndtering

 In nyheter

Ved bruk av Isekk eller andre avfallsløsninger minner styret om at disse plasseres minst 5 meter fra husvegg og at de hentes så snart disse er fulle. Se oppslag fra Oslo Brann og redningsetat.

Leave a Comment

Kontakt oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.