Systemnøkler

Nøkkelbruk i Bakkely Borettslag

Styret har fått beskjed om at mange andelseiere benytter uoriginale nøkler. Å bruke piratkopierte nøkler sliter ut våre låskasser, og fører til mange og hyppige serviceoppdrag. Dette fører også til at nøkler knekker og medfører store kostnader for borettslaget som vi enkelt kunne unngått.

Vi ber derfor nå alle som benytter nøkler til ytterdøren som ikke har systemnummerering om å henvende seg til styret på neste vaskekortsalg for å bytte til systemnøkkel og/eller nøkkelbrikker. Systemnøkler kan kjøpes for kr 400,- per stykk, nøkkelbrikke 200 kr per stk. Vi anbefaler alltid at du fortrinnsvis benytter nøkkelbrikke, da disse kan deaktiveres hvis du mister denne. En nøkkel på avveie vil føre til større sannsynlighet for innbrudd og besøk av uvedkommende i våre boligblokker.

Er du usikker på om du har originale nøkler eller om dine er piratkopiert så kan du sjekke følgende:

  • Er de nummerert med MA + firesifret systemkode?
  • Har de et nummerert variantnummer under systemkoden?
  • Nyere nøkler har i tillegg blitt nummerert med en kode under variantnummeret.
  • Har de ikke disse bokstavene og de fire tallene er de garantert piratkopiert og må byttes ut.
    Send SMS til styret med bilde av nøklene om du er usikker.

Neste mulighet for å kjøpe nøkkelbrikker eller originalnøkler er mandag 23.11.20 og mandag 07.12.20. Vi tar kun kort. Hvis det oppdages bruk av piratkopierte nøkler, vil du kunne bli ansvarlig for kostnaden ved å bytte låskassen i din oppgang.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bakkely Borettslag

16.11.2020

You may also like...