VIKTIG OPPFØLGING AV VENTILASJONSRENS I BAKKELY BORETTSLAG.

I slutten av November gjennomførte styret i samarbeid med Aktiv ventilasjonsrens rengjøring av våre felles ventilasjonskanaler. Dette var svært nødvendig som følge av mye støv og smuss og klager fra våre beboere om matos fra lufteventiler. Etter denne rengjøringen ble det utarbeidet en rapport som beskriver våre avvik og hva som må utbedres.

Disse avvikene må rettes opp, og det er du som er andelseier som står ansvarlig for dette.

Det ble funnet hele 163 avvik i de leilighetene vi har fått tilgang til og vi vet at det også gjelder flere av de som ikke enda er sjekket. Derfor kommer vi til å ha en oppsamlingsrunde for å sjekke at avvik blir rettet opp og at vi får renset de kanalene som gjenstår. De leillighetene som ikke slipper Aktiv Ventilasjonsrens inn i denne runden vil bli økonomisk belastet for at Aktiv Ventilasjonsrens kommer tilbake en tredje gang, dette ønsker vi å unngå. Du som andelseier plikter å gjøre leiligheten din tilgjengelig for styret for slike arbeider, dette er fastsatt i borettslagsloven (§5-17). Dette betyr at om du selv ikke kan være hjemme må du levere nøkkel til vaktmester. Avvikene vi har fått er følgende:

  • Mekanisk ventilator er koblet til felles ventilasjonssjakt på kjøkken (17stk).
  • Mekanisk vifte bad (50 stk)
  • Blokkert ventil kjøkken (bak kjøkkenskap, panel eller malt igjen) (87stk)
  • Blokkert ventil bad (takhimling senket, sperret igjen av annen årsak) (9 stk)
  • Ventilator mot yttervegg (3 stk)
  • I tillegg ble det observert svært mange som har blokkert friskluftsventil på kjøkken (bak skap/kjøleskap) som hindrer nødvendig friskluft å komme inn slik at ventilasjonen også fungerer normalt ut fra kjøkken og bad.

Frist for å fjerne det mest alvorlige avviket hvor det er installert mekanisk vifte som er koblet på felles ventilasjonssjakt på kjøkken er satt til mandag 01. februar 2021.

Denne må erstattes med kullfiltervifteumiddelbart. Styret skal tilsendes før- og etterbilde samt kvittering for installering av kullfiltervifte som bevis per e-post. Om du trenger bistand til å installere kullfiltervifte kan Aktiv Ventilasjonsrens kontaktes på 46306958 for et pristilbud ellers selges disse på Elkjøp, IKEA og andre forretninger som fører kjøkkeninnredninger. Husk å benytte godkjent elektriker. Om denne endringen ikke gjennomføres vil dette bli sett på som et brudd på borettslagsloven (§5-11 (1) og §5-12 (1-3) og §5-16 da slike installasjoner er svært brannfarlige og skaper ulempe for øvrige beboere. Dette gjelder også om leiligheten var slik da du kjøpte denne.

Frist for å åpne opp blokkerte ventilasjonsventiler på kjøkken, bad og fjerne mekanisk avtrekk på bad og erstatte dette med ventiler er satt til mandag 08.02.2021. Om fristene ikke kan overholdes skal det meldes fra skriftlig til styret om dette med gyldig begrunnelse.

Vi skjønner at det er frustrerende med en kort frist, men ventilene er til for at vi skal ha tilstrekkelig frisk luft inn og tilstrekkelig sirkulasjon ut av våre leiligheter. Dette er nødvendig for å hindre kondens, råte, muggsopp, heksesot og lignende. Avviket med mekanisk ventilator koblet på felles ventilasjon er direkte brannfarlig da fett og støv avsettes i kanalene og kan spre en brann hvis dette skulle oppstå.

Fra 2018 til 2020 har styret fått en rekke klager fra beboere på matlukt og dårlig ventilasjon og vi vil nå ha fokus på at alle leiligheter retter opp i disse avvikene fortløpende. Om du har spørsmål vedrørende dette kontakt styret på e-post bakkelyborettslag@outlook.com merk eposten med emnet «Spørsmål ventilasjon», så svarer vi deg fortløpende.

Det er viktig at vi nå kommer til i alle leiligheter slik at vi får fjernet dette også i de leilighetene som hittil har vært utilgjengelige.

Eksempelbilde fra en 2-roms leilighet:

PS: For godt inneklima så er det viktig at alle gjennomlufter leilighetene sine med åpne vinduer flere ganger hver dag. Vi anbefaler at ventiler i vinduer og vegg holdes åpne slik at god nok sirkulasjon opprettholdes. Dette bidrar til at fuktig luft fjernes. Mange har i tillegg behov for luftavfukter i enkelte perioder. Tørking av tøy inne i leilighetene anbefales ikke.

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

You may also like...