Innlevering av nøkler

 In Ukategorisert

I forbindelse med at proline skal sette i gang med rørfornying, er det veldig viktig at du kan sette de nøklene de har behov for under prosjektet på nøkkelringen du får utdelt av dem. Den skal merkes med leilighetsnummer og oppgang og leveres til vaktmester eller i vaktmesterpostkassen så fort du har fått nøkkelringen. På denne måten sikrer vi at proline kommer inn der de har behov og for i henhold til fremdriftsplanen.

Proline vil ha behov for disse nøklene:

  • Inngangsdør
  • Sikkerhetslåsen dersom man låser denne
  • Bodnøkkel dersom du har avløpsrør i din bod.
Kontakt oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.