Regler for hundehold

Regler for hundehold

I den hensikt å forsøke å bevare et godt bomiljø, samtidig med at en ønsker å sikre barna forsvarlige leke- og utfoldelsesmuligheter på borettslagets område, anses det nødvendig å ha dyreholdet i ordnede forhold.

Enhver som ønsker å holde hund innen borettslagets område, plikter derfor å rette seg etter følgende regler.

  1. Den som ønsker å anskaffe seg hund skal skriftlig søke styret om dette.
  2. Hunden bør bære registermerke.
  3. Innen borettslagets område skal hund føres i bånd.
  4. Lufting av hund må ikke overlates til barn eller utenforstående bekjente dersom eieren ikke er helt sikker på at vedkommende har full kontroll over hunden.
  5. Det er ikke tillatt å etterlate hunden alene hjemme eller på balkong dersom dette medfører bråk eller er til vesentlig sjeanse for naboene på annen måte.
  6. Ved «uhell» på borettslagets område, plikter eier/ledsager straks å fjerne ekskrementene.
  7. Brudd på disse regler anses som brudd på eierens forpliktelser ovenfor laget.
  8. Hver enkelt beboer er ansvarlig for å informere besøkende om gjeldende regler for dyrehold i borettslaget.

Oslo, 9. juni 2009.

Send oss en mail for å søke om hundehold. Inkluder hundens rase og hundens alder.

 

You may also like...