Regler for hundehold

 In Ukategorisert

Regler for hundehold

I den hensikt å forsøke å bevare et godt bomiljø, samtidig med at en ønsker å sikre barna forsvarlige leke- og utfoldelsesmuligheter på borettslagets område, anses det nødvendig å ha dyreholdet i ordnede forhold.

Enhver som ønsker å holde hund innen borettslagets område, plikter derfor å rette seg etter følgende regler.

  1. Den som ønsker å anskaffe seg hund skal skriftlig søke styret om dette.
  2. Hunden bør bære registermerke.
  3. Innen borettslagets område skal hund føres i bånd.
  4. Lufting av hund må ikke overlates til barn eller utenforstående bekjente dersom eieren ikke er helt sikker på at vedkommende har full kontroll over hunden.
  5. Det er ikke tillatt å etterlate hunden alene hjemme eller på balkong dersom dette medfører bråk eller er til vesentlig sjeanse for naboene på annen måte.
  6. Ved «uhell» på borettslagets område, plikter eier/ledsager straks å fjerne ekskrementene.
  7. Brudd på disse regler anses som brudd på eierens forpliktelser ovenfor laget.
  8. Hver enkelt beboer er ansvarlig for å informere besøkende om gjeldende regler for dyrehold i borettslaget.

Oslo, 9. juni 2009.

Send oss en mail for å søke om hundehold. Inkluder hundens rase og hundens alder.

 

Kontakt oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.