Vindusprosjekt

Utskiftningen av vinduer i høyblokken (Rødtvetveien 69 og 71) er nå i gang. De har startet fra toppen og vil jobbe seg nedover i etasjene.

Styret opplever en stor pågang av spørsmål om å endre tidsplan for å tilpasse dette til den enkelte beboer pga ulike årsaker som eksempelvis renovering.
Vi kan dessverre ikke endre rekkefølge eller tilpasse dette for den enkelte. Dette er et stort og kostbart prosjekt, med en plan fra entreprenøren vi alle må følge.

Vi vil minne om å fjerne gardinstenger, dusjkabinett eller andre gjenstander som står i veien for dine vinduer. Vi minner også om at det kun er vinduer i felles fasade (ikke mot balkonger) som byttes i denne runden. Balkongdører og vinduer mot balkong må vurderes i et senere prosjekt.

Alle vil få 3 dagers varsel før det er din tur fra entreprenøren.
Styret har ikke en detaljert plan over hvilke leiligheter som får nye vinduer når utover dette.

Til alle som bor i lavblokkene: følg med på oppslagstavlen for mer info når det nærmer seg, det vil fortsatt ta en del uker før vi er ferdige med høyblokka.

You may also like...